Eigen Regie Dossier download (gratis)

 Kunnen cyberaanvallen ook de gezondheidszorg schade toebrengen? Waar zijn dan uw medische gegevens?

Met het ERD kunt u op papier of in de computer uw eigen  medische gegevens noteren. Daarmee kunt u gesprekken met artsen en hulpverleners makkelijker blijven voeren. Een ERD is beter dan niets als de computer uitvalt.

Het ERD is ontwikkeld door een huisarts met 25 jaar praktijkervaring.

De indeling van het ERD sluit aan bij de Professionele Samenvatting die de huisartsen in hun eigen praktijk en in de huisartsenpost gebruiken.

In het ERD zijn ook onderwerpen opgenomen die betrekking hebben op de manier waarop u zelf  uw gezondheid  bevorderen wilt.

Klik  hier  voor de ERD tekst  (papieren versie 2011 febr.)

Het staat u vrij om naar behoefte kopieën te maken voor eigen gebruik. Indien u de verdere ontwikkeling van het ERD en "het therapeutisch model" wilt ondersteunen geven wij u ter overweging een bijdrage te geven op Triodos bank 78.67.72.794 tnv JBJ Dries Zorgverlening te Alkmaar. Richtbedrag € 5,- o.v.v. "ERD" Bestellingen voor kant en klare ERD dossiers in plastic transparante hoes: € 5,- excl. BTW en verzendkosten: rapdewilg@gmail.com

 Klik hier  voor de 'Word' versie van het ERD (bij het # kunt u eigen tekst intypen)

Klik hier voor de toelichting ERD *( wordt vernieuwd)

 De samenstellers van het eigen regie dossier wensen u succes met het gebruik ervan. Reacties worden zeer op prijs gesteld: rapdewilg@gmail.com

Het ERD is onderdeel van het projekt ""het therapeutisch model"

De volgende onderdelen van het Therapeutisch Model zijn in ontwikkeling:

- De I.C.S   Integratieve Cinsult Standaard: een formulier op A4 formaat dat uw bezoek aan de arts kan ondersteunen

- De Ring van Zorg: een schema op A4 formaat waarmee de patiënt met  kleuren de eigen zorgomgeving zichtbaar kan maken

- Persoonlijk Aangesproken: een werkmethode voor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waarmee de persoonlijke, beroepsmatige en antroposofische oriëntatie op de samenwerking helder gemaakt kan worden

Belangstellenden, werkzaam in de gezondheidszorg, kunnen via rapdewilg@gmail.com  opnemen voor aanmelding voor workshops o.v.v. onderwerp "eigen regie dossier" of "  de Integratieve Consult Standaard"

De Patienten Federatie is bezig met de ontwikkeling van het PGD: Persoonlijk Gezondheids Dossier. 

Het PGD kan een prima vervolg op het ERD worden. Tot dan gebruikt u gewoon uw ERD !

 Al sinds juli 2014 blijkt het RvZ de ideeen rond het ERD op eigen wijze te ontwikkelen:  nog even doorpakken!