Landelijke Huisartsen Vereniging steunt kleine praktijken

U kunt zich daar inschrijven op https://hortus.praktijkinfo.nl

Tekst LHV: 8 dec 2017

Drastische vermindering aantal patiënten per huisarts nodig

Huisartsenpraktijken moeten snel verkleind worden naar zo’n 1700 tot 1800 patiënten, om te voorkomen dat huisartsen bezwijken onder de werkbelasting. Dat schrijven de hoogleraren Huisartsgeneeskunde in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en pleiten ervoor dat huisartsen meer tijd voor hun patiënten krijgen.

Volgens de hoogleraren van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) is een drastische verkleining van de huisartsenpraktijk hoognodig.

De hoogleraren pleiten voor 15 tot 20 procent kleinere praktijken, zodat de huisarts de zorg heeft voor gemiddeld 1700 tot 1800 patiënten. Alleen zo krijgen huisartsen meer tijd voor een zorgvuldige evaluatie van de problematiek, voor goede communicatie tussen arts en patiënt, voor gezamenlijke besluitvorming en samenwerking met andere zorgverleners in de wijk.


13-12-2017